Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

(…) myśl moja, jak wściekły bumerang, wciąż wracała do pewnej sprawy, do pewnego człowieka, którego kochałem naprawdę ze wszystkim złym i dobrym, co tylko może dać miłość, i przypominałem sobie tę noc, kiedy prowadziłem ją do siebie do domu po raz pierwszy, padał wtedy śnieg pomieszany z deszczem, nad miastem kulił się listopad i brnęliśmy przez kałuże w milczeniu, nie mówiąc do siebie ani słowa, tak że słychać było w ciszy miasta tylko nasze kroki i krople spadające ze skostniałych drzew; a potem przyszedł ranek i kiedy obudziłem się koło niej, nie odczułem ani radości, ani szczęścia, tylko po prostu strach, nikczemny, zwierzęcy strach, że to się kiedyś, nieuchronnie, jak wszystko dobre skończy lub zamieni w gnojowisko, i dopiero wtedy zrozumiałem, na czym polega nędza i głupota tego wszystkiego, co ludzie dotąd napisali o uczuciach;(…)Przypomniałem sobie te wszystkie następne miesiące, które nastąpiły potem, kiedy brnąłem przez miasto, przez ludzi, przez życie, z tępym bólem czegoś, co nazywa się sercem, ale jest chyba tylko samym, właściwym, prawdziwym, jedynym piekłem; kiedy codziennie umierałem i zmartwychwstawałem na nowo, aby kochać i aby przegrywać swoją miłość; i kiedy zrozumiałem, że właściwie w tej największej sprawie życia ludzie nie są w stanie pomóc sobie nawzajem i że są wobec siebie bezwładni jak kukiełki, którym puszczono sznureczki. 
— Marek Hlasko
Reposted fromhormeza hormeza

October 29 2018

5570 fccb
I finally did it. ❤️
Reposted fromAnnju Annju

March 03 2017

6423 d2e4
Reposted fromsplitpersonality splitpersonality
5466 3847
Reposted fromsplitpersonality splitpersonality

June 11 2015

5452 cf92
Reposted fromsplitpersonality splitpersonality

June 04 2015

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla

May 25 2015

8068 8853
Reposted fromVictoire Victoire

May 16 2015

4065 143d
Reposted fromVictoire Victoire
4561 65ac
Reposted fromVictoire Victoire

April 25 2015

7905 544a
Reposted fromscylla scylla viaNotaSecondtowaste NotaSecondtowaste

April 14 2015

4739 b74f
Reposted fromAng3ll Ang3ll

April 13 2015

0489 3b0d 550
Reposted fromevel evel

April 08 2015

0157 cc97
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

April 06 2015

1497 2e79
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla

April 05 2015

4636 145c
Reposted fromnebthat nebthat vialovelyrita lovelyrita

April 03 2015

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla

April 02 2015

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla

March 31 2015

5899 b337 550
Reposted bysmartiessplitpersonalitytoffifeethe-devilmalinowychrusniakcoffeebitchbanshehomczidzaspymatatjahu93sophGirlFromTheBoxjas1minelonely-girl

March 28 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl